Duurzaam ingerichte ruimte
Een duurzaam ingerichte ruimte of omgeving sluit aan op de behoeften van mensen, waarin het functioneren van de mens gestimuleerd wordt en mensen zich prettig voelen.

Hierbij spelen routing, de vormtaal, het kleurgebruik, het materiaalgebruik en licht een belangrijke rol. Ook is het van belang dat de functies logisch zijn ingedeeld en er een relatie is met de omgeving/contact met buiten.

Visie - Ruimte ontwerp en interieurdesign 1
Visie - Ruimte ontwerp en interieurdesign 2
Visie - Ruimte ontwerp en interieurdesign 3
Visie - Ruimte ontwerp en interieurdesign 4
Visie - Ruimte ontwerp en interieurdesign 5